MediaClip

MediaClip

Tải về các video yêu thích của bạn từ trang web! Có thể tải video từ bất cứ trang web nào

Tải ứng dụng xuống đây

Mô tả ứng dụng

Tải về các video yêu thích của bạn từ trang web! Có thể tải video từ bất cứ trang web nào
Chỉ ứng dụng [MediaClip] mới giúp tải nhiều video cùng lúc!

[Media Clip] là một ứng dụng giúp bạn dễ dàng tải về cùng lúc các video, hình ảnh và các tập tin PDF từ Internet

Bạn có thể từ từ lựa chọn rồi tải về cùng một lúc các video, hình ành và tập tin PDF từ các trang web yêu thích của mình.
Và đương nhiên và bạn có thể phát lại các video đã tải về mà không cần kết nối Internet

Với chức năng tìm kiếm web, bạn có thể đánh dấu địa chỉ các trang web mình yêu thích
Cũng như, bạn có thể xem trực tuyến mà không cần tải về

[MediaClip], trình tải về đa năng và miễn phí

Các tính năng chính của MediaClip

- Lưu các video, hình ảnh cùng các tập tin PDF và phát video.
- Xem video trực tuyến (từ YouTube, Niconico , Dailymotion, FC2 Video, Youku, và các trang web khác)
- Trình duyệt web (bạn có thể tìm kiếm các video và trang web tại chỗ, đánh dấu và nhập trực tiếp các đường dẫn URL)
- Lưu lại lịch sử tải về
- Thông báo cho bạn khi kết thúc tải về
- Phát lại liên tục các danh sách phát
- Có thể thoải mái đổi tên, di chuyển và xóa các tập tin
- Có khả năng quản lý các tập tin với thư mục

Ảnh chụp màn hình

 • ScreenShot 1
 • ScreenShot 2
 • ScreenShot 3
 • ScreenShot 4
 • ScreenShot 5
 • ScreenShot 6

Ghi chú Phát hành

 • ver 1.9.14 (May 15th, 2017)

  - Fixed a bug that some YouTube videos could not be downloaded.

 • ver 1.9.13 (February 10th, 2017)

  - Fixed a crash bug which occurred in ver 1.9.12.
  - Fixed a bug that some YouTube videos could not be downloaded.
  - Fixed a bug that Dailymotion video can not be downloaded.

 • A bug that crashed with 1.9.12 turned out (February 9th, 2017)

  We are sorry for the inconvenience.
  When using 1.9.12 on Android 4 series terminal, a bug which crashes at application startup was found.
  If you are using an Android 4 series terminal please use version 1.9.11.
  We will update again as soon as the fix is completed.

 • ver 1.9.12 (February 6th, 2017)

  - Fixed a bug that some YouTube videos could not be downloaded!
  - Fixed a bug that Dailymotion's video could not be downloaded!

 • ver 1.9.11 (November 11st, 2015)

  - Fixed a bug that some YouTube videos could not be downloaded.

 • ver 1.8.1 (May 5th, 2015)

  - Implement slide show function! You can make slideshow the image you already have.
  - Implement recommended funny video lists! I will introduce funny videos that are talked about on the net. - Fixed minor bugs.

 • ver 1.6.2 (January 29th, 2015)

  - Fixed a bug that you can not download YouTube videos!
  - Implement video import function! You can now add your own videos to the playlist.

 • ver 1.5.16 (November 21st, 2014)

  - Fixed bug that YouTube music PV video can not be downloaded. (Second time)

 • ver 1.5.15 (November 15th, 2014)

  - Fixed bug that YouTube music PV video can not be downloaded.

 • ver 1.5.11 (October 24th, 2014)

  - Fixed a bug that you can not download YouTube videos.
  - Fixed a bug that Dailymotion video can not be downloaded.

 • ver 1.1.2 (December 24th, 2013)

  - Fixed minor bugs.

 • ver 1.1 (December 2nd, 2013)

  - Implement the playlist function! Continuous playback · Background playback is now available.
  - We implemented a footer menu on the TOP screen.

 • ver 1.0.29 (October 11st, 2013)

  - Multiple videos can be downloaded simultaneously
  - For Italian, Turkish, Russian

 • ver 1.0.28 (2013)

  - Crash of application Crash · Correspond to trouble of download system

Tải xuống ứng dụng

Tải ứng dụng xuống đây