วิธีการอนุญาตให้ติดตั้ง "แหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก"

เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน Android จากภายนอก Google Play คุณต้องอนุญาตแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักแหล่งที่มา

  • แตะผู้ให้บริการที่ไม่รู้จัก

    เปิดการตั้งค่าอุปกรณ์

    การตั้งค่าเทอร์มินัล ⇒ การรักษาความปลอดภัย ⇒ แหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก

  • ยืนยันข้อความที่ปรากฏและแตะตกลง

    ยืนยันข้อความที่ปรากฏและแตะ "OK"

    ยืนยันข้อความที่ปรากฏและแตะตกลง

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันที่นี่