Làm thế nào để cho phép cài đặt "nguồn không rõ"

Khi cài đặt ứng dụng Android từ bên ngoài Google Play, bạn cần cho phép ứng dụng có nguồn không rõ.

  • Chạm Nhà cung cấp không xác định

    Mở cài đặt thiết bị

    Thiết đặt đầu cuối ⇒ "Bảo mật" ⇒ "Nguồn không xác định"

  • Xác nhận tin nhắn đã hiển thị và bấm OK

    Xác nhận tin nhắn đã hiển thị và bấm "OK"

    Xác nhận tin nhắn đã hiển thị và bấm OK

Tải xuống ứng dụng

Tải ứng dụng xuống đây