Tải xuống ứng dụng MediaClip

Vui lòng tải về ứng dụng miễn phí của MediaClip từ trang này.

MediaClip dành cho Android

Tải xuống tệp ứng dụng (APK)

Vui lòng nhấp vào nút này trên thiết bị Android và chọn MediaClip.apk và cài đặt nó.

Tải xuống tệp ứng dụng (APK)

MÃ QR

Đối với người dùng PC, vui lòng đọc mã QR trên thiết bị Android và cài đặt MediaClip .

QR CODE cho MediaClip Android

Ứng dụng tải xuống video dành cho iOS (iPhone, iPad, iPod)

Tải xuống ứng dụng tải xuống video dành cho iPhone

Hãy đặt nút này trên thiết bị iPhone (iPad, iPod) và cài đặt ứng dụng từ AppStore.

Tải xuống ứng dụng tải xuống video dành cho iPhone

MÃ QR

Đối với người dùng máy tính, vui lòng đọc mã QR trên thiết bị iPhone và cài đặt ứng dụng từ AppStore.

QR CODE cho ứng dụng Tải xuống Video trên iPhone

Tải xuống ứng dụng

Tải ứng dụng xuống đây