Cách sử dụng ứng dụng - Cách tải xuống video

Mô tả cách sử dụng ứng dụng MediaClip Movie Downloader. MediaClip là một ứng dụng miễn phí giúp bạn tải video về các trang web video dễ dàng.

Cách tải xuống video

 • Ứng dụng trên màn hình

  Tìm kiếm với các từ khóa ưa thích của bạn

  Vì có cửa sổ tìm kiếm trên màn hình chính của ứng dụng, hãy tìm kiếm bằng cách nhập tên tên trang web và tiêu đề phim yêu thích của bạn.

 • Kết quả tìm kiếm Web

  Truy cập trang web video từ kết quả tìm kiếm web

  Kết quả tìm kiếm trên web bằng từ khoá được hiển thị, do đó truy cập trang web video ưa thích của bạn.
  Ngoài ra, nếu có một bộ phim trong kết quả tìm kiếm trên web, bạn có thể tải về bộ phim đang được hiển thị bằng cách nhấn vào nút "DL".

 • Trang phim trên trang web video

  Truy cập trang video mục tiêu trên trang video

  Sau khi truy cập trang web video, hãy hiển thị trang của video mà bạn muốn tải xuống.
  Với trang video được hiển thị, hãy nhấn vào nút "DL" ở phía trên bên phải.

 • Danh sách video có thể tải xuống

  Chọn video bạn muốn tải xuống

  Khi các video có thể tải xuống được hiển thị trong danh sách, hãy chọn phim bạn muốn tải xuống và nhấn lại nút "DL".
  Để tải phim về trang video đã truy cập, vui lòng chọn "video trên trang hiện tại".

 • Tiến độ tải phim

  Bắt đầu tải xuống video

  Việc tải xuống của video đã chọn bắt đầu, và tiến trình tải xuống được hiển thị trong thời gian thực.

 • Danh sách video được lưu trong danh sách phát

  Quản lý video đã tải xuống với danh sách phát

  Video đã được tải xuống sẽ nhập "Danh sách phát" trong ứng dụng và bạn sẽ có thể chơi bất cứ lúc nào.
  Ngoài ra, bộ phim được lưu trong một thư mục có tên "Movies" trong thiết bị đầu cuối. Hãy kiểm tra thư mục Phim khi đề cập đến từ các ứng dụng khác.

Tải xuống ứng dụng

Tải ứng dụng xuống đây