Cách tải video FC2

Làm thế nào để tải video của FC2 Video. MediaClip giúp bạn dễ dàng tải xuống và lưu lại các bộ phim của FC2.

Cách tải xuống video

 • Ứng dụng trên màn hình

  Tìm kiếm bằng cách nhập FC2 Video vào cửa sổ tìm kiếm

  Nhập "FC2 Video" vào cửa sổ tìm kiếm trên màn hình phía trên của ứng dụng và tìm kiếm.

 • Kết quả tìm kiếm Web

  Truy cập FC2 Video từ kết quả tìm kiếm web

  Kể từ khi kết quả tìm kiếm web được hiển thị, Vui lòng truy cập FC2 Video.

 • Trang phim trên trang web video

  Truy cập trang video mục tiêu trên trang web video FC2

  Sau khi truy cập FC2 Video, hiển thị trang phim bạn muốn tải xuống.
  Nhấn nút "DL" ở phía trên bên phải khi hiển thị trang phim.
  * Nếu bạn không phải là thành viên của FC2, bạn có thể tải xuống "Chất lượng chỉ Nomarl" .

 • Danh sách video có thể tải xuống

  Chọn mục được hiển thị

  Khi bạn nhấn nút DL, các mục được hiển thị trong danh sách phim.
  Chọn mục này và nhấn lại nút "DL".
  * Tên của tệp đã tải xuống khác với tên phim.
  * Các tệp tin phim là các tệp 3gp.

 • Tiến độ tải phim

  Bắt đầu tải xuống video

  Việc tải xuống của video đã chọn bắt đầu, và tiến trình tải xuống được hiển thị trong thời gian thực.

 • Danh sách video được lưu trong danh sách phát

  Quản lý video đã tải xuống với danh sách phát

  Video đã được tải xuống sẽ nhập "Danh sách phát" trong ứng dụng và bạn sẽ có thể chơi bất cứ lúc nào.
  Ngoài ra, bộ phim được lưu trong một thư mục có tên "Movies" trong thiết bị đầu cuối. Hãy kiểm tra thư mục Phim khi đề cập đến từ các ứng dụng khác.

Tải xuống ứng dụng

Tải ứng dụng xuống đây