Cách tải xuống các video trên YouTube

Mô tả cách tải xuống các video chất lượng cao của YouTube. MediaClip giúp bạn dễ dàng tải xuống và lưu video trên YouTube.

Cách tải xuống video

 • Ứng dụng trên màn hình

  Tìm kiếm bằng cách nhập YouTube vào cửa sổ tìm kiếm

  Nhập "YouTube" vào cửa sổ tìm kiếm trên màn hình phía trên của ứng dụng và tìm kiếm.

 • Kết quả tìm kiếm Web

  Truy cập YouTube từ kết quả tìm kiếm trên web

  Khi kết quả tìm kiếm trên web được hiển thị, bạn truy cập vào YouTube.
  Bạn cũng có thể tải xuống các video trên YouTube được hiển thị bằng cách nhấn vào nút "DL" trong khi bộ phim được hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên web.

 • Trang phim trên trang web video

  Truy cập trang video mục tiêu trên YouTube

  Khi bạn truy cập vào YouTube, bạn sẽ thấy trang video bạn muốn tải xuống.
  Nhấn nút "DL" ở phía trên bên phải khi hiển thị trang phim.

 • Danh sách video có thể tải xuống

  Chọn video bạn muốn tải xuống

  Khi các video có thể tải xuống được hiển thị trong danh sách, hãy chọn phim bạn muốn tải xuống và nhấn lại nút "DL".
  Để tải phim về trang video đã truy cập, vui lòng chọn "video trên trang hiện tại".

 • Tiến độ tải phim

  Bắt đầu tải xuống video

  Việc tải xuống của video đã chọn bắt đầu, và tiến trình tải xuống được hiển thị trong thời gian thực.

 • Danh sách video được lưu trong danh sách phát

  Quản lý video đã tải xuống với danh sách phát

  Video đã được tải xuống sẽ nhập "Danh sách phát" trong ứng dụng và bạn sẽ có thể chơi bất cứ lúc nào.
  Ngoài ra, bộ phim được lưu trong một thư mục có tên "Movies" trong thiết bị đầu cuối. Hãy kiểm tra thư mục Phim khi đề cập đến từ các ứng dụng khác.

Tải xuống ứng dụng

Tải ứng dụng xuống đây